10 voorstellen voor een sociaal lokaal beleid in Aalst

Afbeelding101. Stel een schepen aan voor armoedebestrijding. Deze kan op alle beleidsdomeinen aftoetsen of het beleid effectief werkt aan duurzae armoedebestrijding.

2. Organiseer voldoende hulp- en dienstverlening op de eerste lijn waar alle gezinnen met een hulpvraag op een laagdrempelige manier terecht kunnen. Investeer in integrale gezinsondersteuning met focus op de concrete noden die kwetsbare gezinnen ervaren, waarbij snel gehandeld kan worden. Zo vermijden we dat gezinnen in de neerwaartse spiraal van armoede terechtkomen.

3. De UiTPAS aan kansentarief is een belangrijk instrument om mensen in armoede de kans te geven te participeren aan cultuur, sport en vrije tijd, ook op school.
We pleiten uitdrukkelijk in naam van alle gezinnen in armoede voor het behoud van de huidige vaste en toegankelijke kansentarieven.

4. Maak van Aalst een sociale scholenstad waar geen incassobureaus of deurwaarders op scholen actief zijn door een sterk gemeenschappelijk Aalsters scholenbeleid te voeren. Brugfiguren leggen de link tussen ouders en school en werken samen met hen aan armoedevaardige scholen.

5. Elke persoon heeft recht op zorg. Veel gezinnen stellen gezondheidszorg uit omwille van financiële drempels. Tandzorg, specialisten,… blijven erg duur. Daarnaast dreigt de meest kwetsbare groep uit de boot te vallen door het tekort aan huisartsen. Zet als Stad ook in op een betere betaalbaarheid van psychologische hulp.

6. Ontwikkel meer betaalbaar woningaanbod in onze stad.
Breid het aantal sociale woningen uit en zet in op nieuwe projecten met partners op de private en sociale huurmarkt: flexibele vormen van samenwonen mogelijk maken, ondersteuning van private eigenaars die sociaal wensen te verhuren, verplicht nieuwbouwprojecten om een gedeelte sociaal te verhuren,…

7. Kinderopvang kan een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van gezinnen in armoede, op voorwaarde dat die opvang toegankelijk en kwalitatief sterk is.
Voorzie voldoende plekken en houd proactief plaatsen vrij voor kwetsbare gezinnen.

8. Zorg dat kinderen en jongeren ook een plek vinden binnen het jeugdwerk. Zet in op outreachend werken via jeugdopbouwwerk, straathoekwerk,… en voorzie voldoende laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor jonge gezinnen. Voor gezinnen met een beperkte mobiliteit en sociaal netwerk is het belangrijk om ook in hun buurt (de deelgemeenten) te kunnen deelnemen aan laagdrempelige activiteiten en plaatsen om ‘thuis’ te komen en een netwerk te kunnen uitbouwen.

9. Iedereen heeft recht op een goede job. Investeer in sociale economie-projecten en opleidingskansen voor wie laaggeschoold is. Houd rekening met drempels die kwetsbare gezinnen ervaren op de arbeidsmarkt: nood aan flexibele kinderopvang, dienst- en hulpverlening die bereikbaar is na de werkuren, voldoende openbaar vervoer zodat mensen zonder eigen wagen of rijbewijs geen jobs moeten weigeren.

10. Maak van Aalst een stad met warme buurten.
Betrokken en verantwoordelijke inwoners zijn de beste remedie tegen verzuring en zorgen informeel voor meer buurtverbondenheid en meer veiligheid. Investeer in buurtwerking, zet in op een wijkbudget en ontwikkel een eenvoudige procedure voor burgerinitiatieven: geef inwoners zo eigenaarschap over hun buurt.

De Werkgroep Stop de Armoede is een samenwerkingsverband tussen verschillende Aalsterse organisaties. Elk jaar rond 17 oktober organiseren zij een breed sensibiliseringsmoment in de strijd tegen armoede. Want armoede is een onrecht! www.stopdearmoede.welzijn.net


_____________________________________________________________________________________

Afbeelding00

steunpuntwelzijn-logo logo_CAW 310426029_488590013298190_9052320091715561713_n
logo Daenshuis_ logo voor mensen voor mensen
logo-groepintro
stroom-logo logo-gastvrij-netwerk-platform logo ABVV
logo ligo logo dekenaat aalst met kader_lr_1 logo ACV
logo orbit logo lejo
 


De Werkgroep Stop de Armoede is een samenwerkingsverband tussen verschillende Aalsterse organisaties. Elk jaar rond 17 oktober organiseren zij een breed sensibiliseringsmoment in de strijd tegen armoede. Want armoede is een onrecht! www.stopdearmoede.welzijn.net

Close