Aansluiten

BREEK DE MUREN AF DIE MENSEN IN ARMOEDE GEVANGEN HOUDEN. STOP DE VOOROORDELEN. WERK MEE, VAN OP JOUW PLAATS, AAN GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN!

Dit op àlle niveaus:
Waar de wetten en reglementen gemaakt worden.
In de scholen, op het werk, in de verenigingen. Aan de balies. Bij de sociale diensten. Winkels en commerciële diensten.
Overal waar er muren opgetrokken (kunnen) worden, en dus ook waar die muren kunnen afgebroken worden.
Wil je ook dat 17 oktober als Werelddag tegen Extreme Armoede een jaarlijkse dag van verzet is?
Mogelijkheden:

  • Aansluiten bij de Werkgroep;
  • Medewerking van diverse aard: hulp bij praktische voorbereidingen, opname van de aankondiging in verenigingstijdschrift, aanwezigheid op de activiteit,…

Mail naar stopdearmoede@welzijn.net

Close