Terugblik 2017

Actie 2017

Armoede laat zich langs vele kanten voelen. Wie arm is ondervindt een hogere drempel tot de gezondheidszorg. 'Arm maakt ziek, ziek maakt arm' is helaas bittere realiteit. Dit jaar richtte Stop de Armoede n.a.v. de Werelddag tegen Extreme Armoede (17 oktober) hierop de schijnwerper. Met onze acties komen we op voor het recht op gezondheid(szorg) voor iedereen.

Close