banner-armoede.jpg

Wat doen we ?

videos.png downloads.png

Armoede heeft vele nare kanten, maar heel kenmerkend is wel het schrijnend tekort aan inkomen zodat zelfs het levensnoodzakelijke niet meer kan. Hierop willen we in 2020 de aandacht vestigen.

De werkgroep Stop de Armoede nodigt in het bijzonder de sociale diensten uit die in Aalst rechtstreeks geconfronteerd worden met de financiële noden.

De Werkgroep Stop de Armoede is een samenwerkingsverband tussen verschillende Aalsterse organisaties. Elk jaar rond 17 oktober organiseren wij een breed sensibiliseringsmoment in de strijd tegen armoede. Want armoede is een onrecht!

Close