Terugblik 2018

Op zaterdag 13 oktober 2018, de dag voor de verkiezingen, trekken mensen in armoede zelf de burgemeestersjerp aan. We laten ons samen horen en zien op de Grote Markt van Aalst vanaf 10 uur tot 12 uur. Iedereen van harte welkom!

Het lokale beleid heeft het voordeel dicht bij zijn burgers te staan én een voelbaar verschil te kunnen maken in hun dagelijks leven. Armoedebestrijding begint bij inspraak van mensen in armoede zelf en vraagt duidelijke keuzes van het beleid.

Voorjaarsactie 2018

Naar aanleiding van de verkiezingen hielden we een korte, maar krachtige actie waarbij wij zelf even de burgemeesterssjerp aantrokken om ons memorandum te overhandigen aan de gemeen­teraadsleden.  Een memorandum met aanbevelingen voor een sociaal lokaal beleid, ondertekend door 25 sociale organisaties actief in Aalst!

Vanuit de stem van mensen in armoede willen we sociale thema’s hoog op de politieke agenda zetten. Onze burge­meesters laten horen dat het vijf voor twaalf is: hoog tijd voor een beter armoede­beleid!

Het lokale beleid heeft als geen ander het voordeel dicht bij zijn burgers te staan én een voel­baar verschil te kunnen maken in hun dagelijks leven.  Door specifieke keuzes kan een lokaal beleid hefbomen creëren en toegankelijkheid van de grondrechten voor iedereen bevor­deren. Vanuit de Werkgroep Stop de Armoede doen we hiertoe een oproep aan onze lokale beleids­mensen.

Lees hier een artikel over onze actie uit 'Het Nieuwsblad' van woensdag 25 april 2018.

Close