Werkgroep

De Aalsterse Werkgroep Stop de Armoede is een open samenwerkingsverband van personen en organisaties met als doel de sensibilisering rond 17 oktober, Werelddag tegen Extreme Armoede.

"Jan werkt al sinds zijn 16 jaar maar verloor zijn werk, toen het bedrijf naar een lageloonland trok. Tegelijk werd zijn vrouw ziek. Na een lange strijd overleden in het ziekenhuis. Onverwachte dokterskosten. De huishuur wordt onbetaalbaar van het stempelgeld. Iets op krediet kopen, een lening, om toch voort te kunnen. De deurwaarder aan de deur, voor je het weet. Minder onder de mensen komen. In het isolement geraken. Voor de mensen is Jan nu de langdurig werkloze met een pak schulden, levend van een uitkering, af en toe een voedselpakket. De enen zeggen ‘Jan heeft zich in nesten gewerkt’, anderen vragen zich af: waarom ook heeft Jan na al die tijd nog geen nieuw werk gevonden? Wie vraagt zich af hoe het komt dat iemand in zo’n situatie komt en vooral: daar zo moeilijk uitgeraakt, zeker als je er alleen voorstaat.
Zoals Jan zijn er vele duizenden. Ieders situatie is anders, maar altijd is er: de te snelle en onjuiste veroordeling, niet de kans krijgen om er écht uit te komen, het onbegrip en ja, vaak ook zelf het geloof en de kracht verliezen daartoe."

Mensen in armoede (vaak minder mondig, zelfredzaam, weerbaar) botsen vaak op een muur, die ze alleen niet kunnen (durven) doorbreken. Hiervoor is solidariteit, tussen arm en niet-arm noodzakelijk!
Daarom is er elk jaar op 17 oktober de Werelddag van verzet tegen Extreme Armoede. Want armoede is een schending van de mensenrechten! Overal ter wereld komen op 17 oktober mensen op straat om te strijden tegen armoede. Ook in Aalst laat de Werkgroep Stop de Armoede daarom al voor 21 jaar horen: stop de vooroordelen, pak de armoede-oorzaken aan, maak dat niemand uitgesloten wordt. Want armoede is een onrecht!

N.a.v. 20 jaar Stop de Armoede (2014) maakte Jos Schockaert voor de Werkgroep Stop de Armoede dit filmpje. Als een oproep dat elk kind recht heeft op een gelukkige kindertijd.

Met de steun van stadsbestuur Aalst
client_logo_aalst
Close