Een (t)huis voor iedereen!

17 oktober is de Werelddag van Verzet tegen Armoede. In Aalst organiseert Werkgroep ‘Stop de Armoede’, een samenwerkingsverband van middenveldorganisaties en mensen in armoede, jaarlijks een sensibi-liserende actie in het straatbeeld. Dit jaar roepen ze op voor solidaire antwoorden en actie tegen de wooncrisis.

Meer dan 2.400 Aalstenaars staan op de wachtlijst voor een sociale woning. In Vlaanderen zijn dat 180.000 gezinnen. Zij hopen een betaalbare woning te kunnen huren. De realiteit is dat ze vaak jaren moeten wachten. Wie een woning met drie slaapkamers nodig heeft, wacht gemiddeld meer dan 4 jaar. Ter vergelijking: 6 jaar geleden (2016), wachtten 1.258 mensen in Aalst op een sociale woning. Dit is zowaar een verdubbeling! De nood wordt elke dag prangender!

Deze gezinnen moeten met een klein budget op zoek naar een woning op de private huurmarkt. Daar krijgen ze te maken met heel wat concurrentie: tientallen kandidaten per woning. Want de goede woningen zijn zo weg. Gezinnen in armoede hebben vaak geen keuze en komen terecht in een ongezonde of te kleine woning. De gevolgen van slechte huisvesting wegen door op heel het gezin: gezondheidsproblemen, stress, minder onderwijskansen, sociaal isolement,…

Net als iedereen verlangen mensen in armoede ook naar een goede thuis, een tuintje waar het aangenaam vertoeven is, een plek om zich thuis te voelen. Maar de schaarste aan betaalbare woningen, discriminatie en lange wachtlijsten maken dat deze dromen, die we als mens allemaal hebben, ver weg staan van de realiteit. Daarom roepen we op om werk te maken van een solidair woonbeleid met meer betaalbare en kwalitatieve woningen, want iedereen heeft recht op een goed dak boven zijn hoofd!

Originele actie rond wonen op de Grote Markt
Op zaterdag 15 oktober op de Grote Markt in Aalst werd de droom van zovele mensen op wachtlijsten en in moeilijke leefomstandigheden visueel gemaakt.
Deelnemers werden uitgenodigd om in de schoenen van mensen in armoede te gaan staan. Op de ‘te huur/te duur-muur’ konden ze ondervinden hoe moeilijk het is om vanuit die schoenen een betaalbare en degelijke woning te vinden.
In creatieve ‘kijkwoningen’ kon je de woondromen verbeeld zien, terwijl je ondertussen een getuigenis hoorde van een Aalstenaar over de harde realiteit waar hij/zij op botst in de zoektocht naar een mens-waardige woonst.


De actie gemist? Je kan de kijkwoningen bekijken en de getuigenissen beluisteren in de Sint-Martinuskerk van 7 november tot 22 december 2022.

Oproep tot solidaire antwoorden en actie tegen de wooncrisis.

Iedereen kan iets doen!

Wat kan de Vlaamse overheid doen?

Meer betaalbare woningen
Het bouwritme van sociale woningen moet omhoog, want zij zorgen ervoor dat gezinnen betaalbaar en kwaliteitsvol kunnen wonen. Stimuleer ook eigenaars op de private huurmarkt om hun woning sociaal te verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor.

Huurpremie voor wie wacht op een sociale woning
Wie aan het wachten is op een sociale woning, betaalt een hoge huurprijs op de private huurmarkt in ruil voor vaak weinig woonkwaliteit. Deze gezinnen moeten 4 jaar op de wachtlijst staan en aan strenge voorwaarden voldoen, voor ze recht hebben op een huurpremie. Wie in een slechte woning woont, komt al niet in aanmerking. Zo missen veel gezinnen deze premie. Deze premie al vanaf 1 jaar toekennen en de voorwaarden versoepelen zou veel verschil maken!

Wat kan er lokaal gebeuren?

Oplossingen voor wie in een slechte woning woont
Stad Aalst controleert huurwoningen op kwaliteit en levert een conformiteitsattest af. Dat is een goede zaak. We vragen om tegelijkertijd ook in te zetten op (tijdelijke) huisvesting als overgangsmaatregel voor gezinnen wiens woning ongeschikt- of onbewoonbaar werd verklaard en die hun woning moeten verlaten. Stimuleer ook eigenaars om hun huurwoning te renoveren zodat er kwalitatieve huurwoningen op de huurmarkt blijven.

Discriminatie aanpakken
We stellen vast dat de zoektocht naar een woning moeilijker verloopt voor wie een uitkering heeft, van andere origine is, een groot gezin heeft,… Deze discriminatie moet aangepakt worden. Dit kan via praktijktesten en maar ook door in gesprek te gaan met verhuurders.

Uitbreiding van de lokale huurtoelage
Voor heel wat gezinnen met een laag inkomen gaat meer dan de helft van hun gezinsbudget naar de betaling van de huur. Een uitbreiding van de lokale huurtoelage via het OCMW voor alle gezinnen die ingeschreven zijn op de wachtlijst voor een sociale woning, zou hen extra ademruimte geven.

Dialoog met sociale huurders
Investeer als sociale woningmaatschappij in een positieve dialoog met sociale huurders. Organiseer inspraak, installeer een vertrouwenspersoon in de wijk, luister naar de huurders en werk samen aan buurtgerichte initiatieven en concrete oplossingen.

Hoe kan jij het verschil maken?

Heb je een woning die je verhuurt of wil verhuren? Je kan kwetsbare gezinnen een warme thuis geven door te verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor in jouw regio. Je wordt als eigenaar ontzorgd, want het beheer en onderhoud van de huurwoning gebeurt door het Sociaal Verhuurkantoor. Bovendien geniet je zo van fiscale voordelen en renovatie- en energiepremies. www.verhuurgerust.be

Ook als je geen woning verhuurt, kan je iets doen: door níet te oordelen of te veroordelen op wat je ziet aan de buitenkant. Door open en onbevangen te luisteren, hoor je hoe mensen hun leven écht is gegaan en tegen welke muren zoveel gezinnen in armoede botsen. Steek mee je nek uit als je uitsluiting ziet of getuige bent van discriminatie. Er niet alleen voor staan maakt een wereld van verschil!

 Download bestand

Actiepunten Stop de Armoede 2022

Close